search logo

Kauikeaouli

pattern

Birthday of King Kamehameha III.

(Elele, 3/3/1846, p. 183)

Na ke Aupuni.
OLELO AE LIKE NA KA POE KUKAKUKA MALU.

I ka halawai ana o ka Poe Kukakuka Malu, i ka la 27 o Feberuari 1846, hooholoia keia manao like.

E malamaia ka la hanau o ka Moi ke hiki aku i ka la 17 o Maiaki e hiki mai ana; e kau hoi ka hae o ka aina ma na papu a pau mai kakahiaka a po ka la; a i ke awakea, e ki pu ka pa ma Honolulu a; me na pa pu e ae a pau ma Hawaii nei. E kau no hoi ka hae Hawaii ma na moku a pau o keia Pae aina, a ke manao nei no hoi makou, he mea maikai i na Kiaaina, a me na kanaka e ae, e ahaaina e like me ko lakou manao, ma ke ano nae i ku pono i ka hanohano a me ke kupaa mamuli o ke Alii o ke Aupuni kuokoa.

By the Government.
AGREEMENT BY THE PRIVY COUNCIL.

At the meeting of the Privy Council [Poe Kukakuka Malu], on the 27th of February 1846, this was agreed to.

The birthday of the King will be commemorated on the coming 17th of March; the flag of the land will be flown at all of the forts from the morning until nightfall; and at noon the fort at Honolulu and all the forts in Hawaii nei will fire their guns. The Hawaiian flag will be flown from all of the ships of this Archipelago, and we believe that it will be good for the Governors and others to throw parties as they see fit, but with propriety and honor, loyal to the King of this independent Nation.