search logo

Campus staff directory

Maui Campus

Kanoelehua Kamalii-Ligsay


Kanoelehua Kamalii-Ligsay
Title:Hawaiian Culture Based Education Coordinator
Department: Summer and Extended Learning
Location:Maui Campus
Website:
Phone:(808) 572-3198
Email:mikamali@ksbe.edu

About me

Aloha kakou! He kama au a ka ʻohana Kapuniai a me ka ʻohana Enomoto mai Maui mai. Ua hānau ʻia a hānai ʻia nō au ma Maui nei a puni au i ka holoholo ʻana a puni i ka mokupuni i mea e hoʻokamaʻāina hoʻi kēia keiki i kuʻu kulāiwi. No Kīhei mai au, akā noho au ma Wailuku i kēia manawa me koʻu ʻohana. Ua hele kula nō au i Kapālama ma ka papa ʻehiku a noho au ma ka hale noho haumāna ma laila no ʻeono makahiki a i ka puka ʻana aku mai ke kula kiʻekiʻe i ka makahiki 2000. Ma ia wā, ma muli hoʻi o ka paepae mau ʻia ʻana o kaʻu mau kumu kūpaʻa i ka ʻōlelo Hawaii a me kaʻu mau kumu aloha ʻāina, iaʻu e lilo i Hawaiʻi mākaukau, a kūpaʻa ma ka ʻōlelo, ka ʻike kupuna a me ke aloha ʻāina, hele akula nō au i ke kulanui ʻo Mānoa. Puka akula au mai Mānoa aku me ke kekelā Bachelor of Arts mai ka Hālau ʻIke Hawaiʻi a me ke kekelē Lae Oʻo, Master's of Education in Teaching maʻo ke aʻo ʻana i ke keiki Hawaiʻi ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. ʻOiai au e kamaliʻi ana, ua ʻike leʻa ʻia ka waiwai o ka ʻike kupuna,ʻo ka moʻolelo ʻoe, ʻo ka moʻomēheu ʻoe, ʻo ka loina ʻoe, ʻo ka ʻōlelo Hawaiʻi ʻoe, a ma ia mua aku maopopo akula iaʻu i ke kuleana oʻu ʻo ka ʻauamo ʻana, ʻoia nō ka mālama ʻana i ka hoʻoilina o ka ʻike kupuna. Akā nō naʻe, ʻaʻole ia he hoʻoilina ina ʻaʻole aʻo ia a paepae mau ana i nā ʻōpio e aʻo i ka ʻike kupuna, i ke aloha ʻāina, e kūlia i ka nuʻu a loaʻa ka lei o ka lanakila no ka lāhui. No laila lilo akula au i kumu ʻōlelo Hawaiʻi ma Ke kula ʻo Lahainaluna, a laila i kumu na ka papa 4 ma ke kula haʻahaʻa ʻo Kīhei ma mua o ke aʻo pū ʻana ma Kamehameha nei. Hauʻoli nō au e hana pū me ka ʻohana o ke kahua kula ʻo Maui i kēia manawa, ʻoiai hana akula nō au ma Kamehameha no ʻelima mau makahiki ma loko o ke kaiāulu ma lalo o Kūamahi. Hoʻomaikaʻi ʻia nō au i ka hoʻokamaʻāina iā kākou i ka hana pū ʻana ma ke kahua kula. Ke ulu nei ka hoi! ʻO ka Hālau ʻo Kapikohānaiāmālama, kahi o kākou e aʻo ʻo ka hānai ʻia ʻana e nā kūpuna i mea e mālama aku ai nā hanauna e hiki mai ana. Wahi a kupuna, “I ka 'ōlelo nō ke ola, a i ka 'ōlelo nō ka make,” no ka mea ʻo ka ʻōlelo Hawaiʻi ka pono ʻo ka ʻike ʻana i ka ipu kāʻeo o nā kūpuna. Ina ʻaʻole ʻike ʻia ka ʻōlelo, ʻaʻole ʻike leʻa ʻia ka manaʻo o nā kūpuna a pau paha kēlā ʻike ʻo ka hoʻoilina ʻana. No laila e ola mau ka 'ōlelo Hawai'i ma keia kula Hawai'i nei 'o Ke Kula 'o Kamehameha ma Maui.