search logo

Mahina ‘Ōlelo Hawaiʻi

Celebrate and learn a phrase of the day

Mahina ‘Ōlelo Hawai‘i happens every Pepeluali (February). It recognizes and celebrates the Hawaiian language. Join the movement to keep ‘ōlelo Hawai‘i alive and thriving by using these common phrases in the office, at home and with your ‘ohana. E ola mau ka ‘ōlelo Hawai‘i! Long live the Hawaiian language!

‘Ōlelo Hawai‘iEnglish
E mama, he _____ ko ka hale?Mom, do we have _____ at home?
He aha kou makemake?What do you want?
He ____ ka mea e kū‘ai ai._____ is what is needed.
He aha ka mea e kū‘ai ai?What do we need to buy?
He aha ka hana i laila?What will we be doing there?
‘O ____ ka‘u hale kū‘ai punahele.____ is my favorite store.
He aha kau hale kū‘ai punahele?What is your favorite store?
Pono e hele i ka hale kū‘ai mea ‘ai.We need to go to the grocery store.
‘Ono _____ ia‘u.I am thirsty for _____.
Pōloli au.I am hungry.
Pōloli ‘oe?Are you hungry?
Na‘u ka hau‘oli.It is my pleasure.
Mahalo no ke kōkua ‘ana mai.Thank you for the help.
Pono ke kōkua?Do you need help?
Le‘ale‘a loa.So fun.
Pehea ka pāʻani pōpeku?How is the football game?
Hiki! E hele kāua!Can! Let’s go!
E pā‘ani paha kāua?Want to play with me?
Puka i waho.Go outside.
E komo mai i loko.Come inside.
No ke aha?How come?
He aha kēnā?What is that?
Ma hea ‘oukou?Where are you guys?
E hele ana ‘oe i hea?Where are you going?
Ma hea ka/ ke ______?Where is the ______?
Makemake ‘oe e noho me a‘u?Do you want to sit with me?
Maika‘i anei?Are you okay?
‘O wau pū/kekahi.Me too.
Pehea ‘oe?How are you?