search logo

Hoʻomaikaʻi – congratulations to KS Kapālama Bus Driver Teodimar Martinez KS’ final Hawaiian language riddle contest winner! Above, Martinez collects his prize package filled with Kamehameha Publishing merchandise.

Ho'okahua names its final Hawaiian riddle contest winner

March 2, 2015

Contributed by Nadine Lagaso

In celebration of ‘Ōlelo Hawai‘i (Hawaiian Language) Month, the Ho‘okahua Cultural Vibrancy Group held a weekly Hawaiian riddling contest through the month of February. Below is the announcement of the contest’s final winner.

Hoʻomaikaʻi iā Teodimar Martinez, ʻo ia kai lanakila ma ka hoʻokūkū nane o kēia pule. Ua hoʻouna mai ʻo ia i ka haʻina pololei o ka nane “Kuʻu ana ʻula, kū lālani nā koa kapa keʻokeʻo,” ʻo ia hoʻi ka waha me ka niho.

Ua huki ʻia kona inoa mai loko mai o ka pūʻulu kanaka i hoʻouna mai i ka haʻina pololei. Eia nā inoa o nā hoa akamai a ʻeleu i hoʻouna mai i ka haʻina pololei, e makana ʻia ka pelaha ahupuaʻa i nā poʻe a pau i pāʻani pū. Mahalo nui i ka poʻe a pau i hoʻouna mai i nā haʻina i kēia pule hope loa!

Congratulations to Teodimar Martinez, this week’s riddling contest winner. He correctly identified the answer to the riddle, “My red ‘cave,’ with warriors in white tapa standing in rank,” a reference to a waha (mouth) with niho (teeth). The red cave is the mouth and the warriors in white tapa are the teeth.

Teodimar’s name was drawn from the pool of contestants who correctly answered the riddle. All contestants will receive an ahupuaʻa poster for participation. Mahalo nui to all participants in this week's final contest!

Congratulations to the following staffers who submitted correct answers:

Teodimar Martinez (Winner)
Bus Driver, Operations Support (Kapālama)

Liezl Alcantara
Senior Education Program Analyst, Office for Educator Growth and Development

Daniel Azar
Sr. Business Analyst, IT Planning and Portfolio Management

Patti Arnold-Kamakea
Administrative Coordinator, Community-Based Early Childhood Education (Kauaʻi)

Hiwalani Chang
Administrative Coordinator, ʻĀina Based Education Department

Kalama Chock
Literacy Resource Teacher, Literacy Instruction and Support Division

Dorothy Hirata
Director, Kamehameha Schools Distance Learning

Annette Kailiawa
Teaching Assistant, Community-Based Early Childhood Education (Hilo)

Genny Waiʻalae Kelley
Administrative Coordinator, Hawaiian Culture-Based Education Department

Tiana Kuni
Attendance Assistant, KS Kapālama High School

Ann Lindsey
Administrative Coordinator, Community-Based Early Childhood Education

Andy Los Baños
Special Events Coordinator, KS Kapālama High School

Noelani Lowe
Admissions Specialist, Admissions (Kapālama)

Susan Maeda-Kimura
Literary Support Specialist, Literacy Instruction and Support Division (Hilo)

Brenda Mendiola
Administrative Coordinator, KS Kapālama High School

Keely Kauʻilani Rivera
Cultural Resources Management Intern, Land Assets Division

Bowe Souza
Technicians/Facilities Coordinator, Kaʻiwakīloumoku Hawaiian Cultural Center

Roy Tsukiyama
Land Records and Research Analyst, Office of the V.P. for EndowmentTAGS

CATEGORIES
Kaipuolono Article, Newsroom, Department News, Features

Print with photos Print text only